Fontstand

Branding2021

Fontstand je aplikácia pre Mac OS X a Windows, ktorá umožňuje testovanie písma zadarmo alebo jeho mesačný prenájom na použitie na počítači a webe za zlomok bežnej ceny.

Logo, použité aj pre ikonu aplikácie, kombinuje písmeno F s presýpacími hodinami, ktoré slúžia ako metafora pre základnú funkciu aplikácie – dočasné prenájmy písma. Zelená, modrá a fialová farba reprezentujú rôzne režimy prenájmu písma dostupné v aplikácii.