Lúčnica

Custom Fonts2023

Date: Dec 2023
Client: Lúčnica, SK
Agency: MADE BY VACULIK, SK
Art Direction: Matej Klíč, Milan Bielik, Andrej Hrivnák
  • Black
    Premiéra predstavenia Koločas Premiéra predstavenia Koločas Premiéra predstavenia Koločas Prem
  • Light
    Štátne divadlo Košice — 15. 7. 2023 Štátne divadlo Košice — 15. 7. 2023 Štátne divadlo K
  • Light
    Svetozár Stračina: „Počuť vôňu živého“ Svetozár Stračina: „Počuť vôňu živého