• Sonda
 • OSFM
  Medium
 • 100 Hair
  Polycarbonate
  200 Thin
  Polycarbonate
  300 Light
  Polycarbonate
  400 Regular
  Polycarbonate
  500 Medium
  Polycarbonate
  600 Bold
  Polycarbonate
  700 Heavy
  Polycarbonate
  800 Black
  Polycarbonate
 • Machine
  Consciousness
  Bold
 • 800 Black
  Metalic Alloy
  100 Hair
  Chemical Composition
  700 Heavy
  High-Quality Steel Production
  200 Thin
  Meticulously crafted products tailored to meet
  the exacting requirements of various industries.
 • ABC
  Black
 • 04:06
  Thin
 • Thin 30 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

  Black 30 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

 • Medium
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • 100
  Hair
  200
  Thin
  300
  Light
  400
  Regular
  500
  Medium
  600
  Bold
  700
  Heavy
  800
  Black
 • Light 26 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

  Medium 26 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

 • Laws
  of
  Thermodynamics
  Regular
 • Regular 21 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

  Bold 21 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

 • Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
  Aa
 • Genuinely
  Impressive
  Black
 • 100
  e
  200
  e
  300
  e
  400
  e
  500
  e
  600
  e
  700
  e
  800
  e

O písme

Tvoj nový guľatý sans-serif kamarát.

Sonda je univerzálne sans-serifové písmo s oblými zakončeniami ťahov, konštrukciou vychádzajúcou z neo-groteskových písiem, avšak vďaka veľkorysým proporciám a hravým konštrukčným detailom sa dokáže uplatniť ako vo vizuálnych identitách, tak aj v obalovom dizajne či v detskej literatúre.

Štýly: 8
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 511
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky, Preškrtnutá nula
Funkcie: Štylistická sada 1–3, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Kapitálkové varianty, Zlomky, Preškrtnutá nula, Horný index, Dolný index, Ordinály
Verzia: 0.3
Copyright: Sonda, Ondrej Jób © 2024.
Všetky práva vyhradené.
Kúpiť v0.3