Sonda

O písme

Tvoj nový guľatý sans-serif kamarát.

Sonda je univerzálne sans-serifové písmo s oblými zakončeniami ťahov, konštrukciou vychádzajúcou z neo-groteskových písiem, avšak vďaka veľkorysým proporciám a hravým konštrukčným detailom sa dokáže uplatniť ako vo vizuálnych identitách, tak aj v obalovom dizajne či v detskej literatúre.

Štýly: 8
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 511
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky, Preškrtnutá nula
Funkcie: Štylistické sady 1–3, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Kapitálkové varianty, Zlomky, Preškrtnutá nula, Horný index, Dolný index, Ordinály
Verzia: 0.3
Copyright: Sonda, Ondrej Jób © 2023.
Všetky práva vyhradené.