O písme

Tvoj nový guľatý sans-serif kamarát.

Sonda je univerzálne sans-serifové písmo s oblými zakončeniami ťahov, konštrukciou vychádzajúcou z neo-groteskových písiem, avšak vďaka veľkorysým proporciám a hravým konštrukčným detailom sa dokáže uplatniť ako vo vizuálnych identitách, tak aj v obalovom dizajne či v detskej literatúre.

Štýly: 8
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 511
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky, Preškrtnutá nula
Funkcie: Štylistická sada 1–3, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Kapitálkové varianty, Zlomky, Preškrtnutá nula, Horný index, Dolný index, Ordinály
Verzia: 0.3
Copyright: Sonda, Ondrej Jób © 2024.
Všetky práva vyhradené.

Jazyková podpora

 • Základná latinka
 • Rozšírená latinka
 • Vietnamčina
 • Cyrilika
 • Gréčtina
 • A Afar
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Alsatian
 • Aranese
 • Azeri (Latin)
 • B Basque
 • Bislama
 • Bosnian
 • Breton
 • C Catalan
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Chichewa
 • Cofán
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • D Danish
 • Dutch
 • E English
 • Esperanto
 • Estonian
 • F Faroese
 • Finnish
 • Flemish
 • Franco-Provencal
 • French
 • Frisian
 • Friulian
 • G Galician
 • German
 • Greenlandic
 • H Hawaiian
 • Hungarian
 • I Icelandic
 • Indonesian
 • Interlingua
 • Irish
 • Irish Gaelic
 • Italian
 • K Karelian
 • Kiribati
 • Kirundi
 • Kurdish (Latin)
 • L Ladin
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • M Malagasy
 • Malay
 • Maltese
 • Manx Gaelic
 • Māori
 • N Norn
 • Northern Sotho
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Nyanja
 • O Occitan
 • P Palauan
 • Polish
 • Portuguese
 • R Rarotongan
 • Rhaeto-Romance
 • Romani
 • Romanian
 • Romansh
 • S Sámi (Inari)
 • Sámi (Lule)
 • Sámi (Northern)
 • Sámi (Skolt)
 • Sámi (Southern)
 • Sango
 • Scottish Gaelic
 • Serbian (Latin)
 • Shona
 • Slovak
 • Slovene
 • Sorbian
 • Spanish
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • T Tagalog
 • Tagalog (Filipino)
 • Tahitian
 • Tetum
 • Tokelauan
 • Tongan
 • Tsonga
 • Tswana
 • Turkish
 • U Umbundu
 • V Veps
 • W Walloon
 • Welsh
 • Wolof
 • Z Zulu

Číslice

 • Proporčné zarovnané
  Základné
 • Proporčné skákavé
 • Tabulárne zarovnané
 • Tabulárne skákavé
 • Horný index
 • Dolný index
 • Zlomky
 • Preškrtnutá nula

OpenType funkcie

 • Br69
  Br69
  Štylistická sada 1
  Alternatívne konštrukčné varianty
 • a
  a
  Štylistická sada 2
  Jednoduché a
 • I
  I
  Štylistická sada 3
  Bezserifové veľké I
 • ft
  ft
  Štandardné ligatúry
 • st
  st
  Špeciálne ligatúry
 • (H}
  (H}
  Kapitálkové varianty
 • 1/9
  1/9
  Zlomky
 • 0
  0
  Preškrtnutá nula
 • H1
  H1
  Horný index
 • H1
  H1
  Dolný index
 • 1a
  1a
  Ordinály
Kúpiť v0.3 Vyskúšať