Zavrieť Menu

UK Sans

Písmo na mieru — 2021
Thin
Friedrichzeile 23 788 Green Hollow
Heavy
Simongasse 82 Eje dels Caputxins, F-79
Medium
653 Ruth Brooks Path 599 Mountain Place
Regular
Ronda de la Marina, 65 5 Tunnel Lussier
Light
Tiergartenring 11 55 Tunnel Salome Jacquemin
Black
Warschauerring 9 Avinguda Saulo Manriquez, 388/72
Bold
Motzgasse 84 745 Round Ledge No. 84

Písmo UK Sans je bezpätkové písmo s nízkym kontrastom v siedmich hrúbkach a širokou jazykovou podporou vytvorené špeciálne pre účely použitia vo vizuálnej identite Univerzity Komenského v Bratislave.

Jeho dizajn je postavený na kombinácii viacerých historických a moderných vplyvov, z ktorých najdôležitejším je Capitalis Monumentalis – rímska kapitála. UK Sans preberá jej konštrukciu a tieňovanie, pridáva však aj kaligrafický kontrast a niekoľko moderných prvkov, ako napríklad kolmé zrezanie diagonálnych a vertikálne zrezanie oblých ťahov.

Keďže Capitalis Monumentalis neobsahovala písmená malej abecedy, v písme UK Sans boli vytvorené na mieru tak, aby svojou konštrukciou a charakterom s kapitálkami prirodzene spolupracovali a v sadzbe spolu pôsobili harmonicky.

Konštrukcia a proporcie znakov I, l, 1 a O, 0 sú upravené tak, aby bola zabezpečená ich jednoduchá čitateľnosť a odlíšiteľnosť. Špecialitou je charakteristické rozširujúce sa veľké písmeno U.

Písmo UK Sans obsahuje spolu päť sád číslic – proporcionálne, tabulárne, skákavé (historické) a horné a dolné indexy. Vďaka týmto sadám písmo UK Sans pokrýva všetky potreby sadzby číslic. Päť sád číslic je doplnených aj o zlomky, ktoré sú, rovnako ako ostatné znakové varianty, dostupné prostredníctvom OpenType funkcií.

Agentúra: Go Bigname
Klient: Univerzita Komenského Bratislava
Dátum: 21. máj 2021