RTVS Sport

Písmo na mieru2020

RTVS Sport je písmo vytvorené na mieru pre použitie vo vizuálnej identite a vo vysielaní slovenskej televíznej stanice RTVS Šport.

RTVS Sport je utilitárne sans-serifové písmo s modernou konštrukciou a dvomi hrúbkovými rezmi s italikou určené pre univerzálnu sadzbu predovšetkým v televíznom vysielaní. Charakteristickými prvkami dizajnu sú vyvážené proporcie a oblúková konštrukcia písmen n, m, u ďalej reflektovaná aj v písmenách r, g, y. Naklonené štýly evokujú rýchlosť a športovú dynamiku. Písmo upúta pozornosť pri použití vo veľkých nápisoch, ale príjemne sa číta aj v menších veľkostiach. Pre potreby sadzby v kontexte televízneho vysielania bola špeciálna pozornosť venovaná dizajnu číslic a interpunkcii.

Dátum: Jún 2020
Klient: RTVS
Art Direction: Igor Majkút, Radim Blaho
 • Regular
  20 Kenneth Anderson Ledge Apt. 8 867 Peach Harbor #19
 • Bold
  Via Ahumada, 70 36 Rue de la Sourdiere
 • Regular Italic
  Mona-Schulze-Strasse 20 Hofmannzeile 14
 • Bold Italic
  William-Kramer-Markt 77 Avenida Cota, 96