Renové

Branding2017

Logo pre Renové, kolektív zberateľov, reštaurátorov a predajcov modernistického nábytku a interiérových doplnkov, prevažne z bývalého Československa.

Jednoduché sans-serifové geometrické logo s originálnou konštrukciou písmena n a dĺžňom spojeným s písmenom e evokuje čistotu, modernistickú nápaditosť a estetické princípy, ktoré dominovali dizajnu tej doby.

Dátum: Mar 2017
Klient: Renové