Projekt Manual — časť 1

Kategória: Manual
Zverejnené: 19. august 2018
Autor: Ondrej Jób

Úvod 5-dielneho výskumu k projektu Manual, ktorého cieľom je digitalizácia tradičných typov písma používaných v pred-digitálnej ére vo verejnom priestore na Slovensku, ich modernizácia a opätovné uvedenie do používania.

Keď som pred viac ako štyrmi rokmi začal s projektom Type Atlas – online archívom starých nápisov prevažne z obdobia od začiatku 20. storočia po 90. roky (keď sa nápisy začali robiť digitálne) – hľadal som čo najzaujímavejšie, na mieru vytvorené nápisy na starých obchodných domoch, pokazené neóny, socialistické skriptové logá a podobné kuriozity. Vďaka Type Atlasu som si však začal viac všímať nielen takéto nápisy, ale úplne všetku, aj tú najnenápadnejšiu typografiu na ulici – od označení hydrantov, nivelačných bodov, upozornení na elektrických skrinkách, zákazov vstupu, cez čísla domov až po označenie ulíc.

Ukážky “nenápadnej typografie” z archívu Type Atlas.
Ukážky “nenápadnej typografie” z archívu Type Atlas.

To, čo som zo začiatku nepovažoval za zaujímavé, postupne začalo v mojej hlave vytvárať akýsi systém, písma z týchto technickejších nápisov totiž napriek relatívne veľkej variabilite jednoznačne vykazovali spoločné znaky širšej písmovej rodiny. Túto rodinu som si pre potreby tohto projektu nazval Manual Grotesk.

Hoci sa toto písmo môže javiť ako neutrálne, prípadne pôsobiť technicky až mechanicky, v uličnej typografii sa nestráca – naviguje, upozorňuje alebo informuje nás, môžeme sa naň vždy spoľahnúť. A to kdekoľvek na Slovensku. Táto istota a familiárnosť mu dáva nekomplikovaný, ba až priateľský charakter.

Klasické slovenské uličné tabuľky.
Klasické slovenské uličné tabuľky.

V rámci projektu Type Atlas sa mi podarilo nájsť veľké množstvo variácií tohto písma – ťahy niektorých sú uniformné, iné majú kontrast (tzn. striedanie tučných a tenkých ťahov), niektoré majú oblé zakončenia, iné štvrťkruhové, prípadne ostro zrezané. Existujú v množstve šírok, tučností, kolmé aj naklonené, štandardné aj šablónové. Výskyt niektorých je obmedzený geograficky iba na konkrétne miesto (napr. uličné tabuľky v Banskej Štiavnici, ručne maľovaná navigácia v opustených kúpeľoch Korytnica), iné sú charakteristické pre určitú organizáciu (napr. písmo z rázcestníkov v Tatranskom národnom parku). Všetky však zdieľajú spoločnú konštrukciu a vnútornú logiku.

Môj záujem o tieto na prvý pohľad banálne písma ešte viac narástol, keď som začal čoraz častejšie nachádzať pôvodné uličné smaltové tabuľky nahradené za plastové – verejné priestranstvá alebo domy po zateplení fasády sú označované novými plastovými tabuľkami, ktoré sa v tom lepšom prípade snažia aspoň napodobniť pôvodný dizajn, v tom horšom ho však úplne ignorujú. Plast sa samozrejme používa preto, lebo je lacnejší, pôvodné písmo sa ale nahrádza za zdeformovaný Arial alebo podobné písma preto, lebo jeho digitálna podoba neexistuje.

Pôvodné smaltové tabuľky sú čoraz častejšie nahrádzané za materiálovo aj dizajnovo nevhodné tabule.
Pôvodné smaltové tabuľky sú čoraz častejšie nahrádzané za materiálovo aj dizajnovo nevhodné tabule.

Ako dizajnér písma som sa preto rozhodol skúsiť tento trend zastaviť, digitalizovať tieto písma, distribuovať ich a v rámci možností nájsť ich uplatnenie aj v súčasnom digitálnom grafickom dizajne a typografii.

Niektoré pôvodné písma nie sú z hľadiska modernej typografie úplne dokonalé. Dnešné technológie však umožňujú písmo lepšie konštruovať a použiť širšiu tvarovú variabilitu a dynamické prvky v sadzbe textu. Pri digitalizácii sa tak vďaka tomu pôvodné písma posunú na úroveň súčasných typografických a technologických štandardov. Výsledkom budú digitalizované písma, distribuované v modernom formáte OpenType Font, vhodné pre použitie vo všetkých grafických aplikáciách i na webe.

Písma spomenuté v tomto článku