Plagáty Hrádocký výber

Grafika2018

Séria plagátov pre výstavu Hrádocký výber predstavujúci práce troch výtvarníkov z Liptovského Hrádku, ktorá sa konala v Rumanský Art Centre v Liptovskom Mikuláši v čase 24. augusta – 16. novembra 2018.

Plagáty sú prezentáciou písiem vytvorených v rámci projektu Manual — sú to vzorníky hotových písiem, zachytávajú rôzne aspekty digitalizácie písma, ako aj voľné grafické variácie na tému Liptovský Hrádok s využitím digitalizovaných písiem.

Dátum: Aug 2018
Pre: Rumanský Art Centre, Liptovský Mikuláš, SK

Použité písma v tomto projekte