O písme

Geometrické monospace písmo, ktorého proporcie a konštrukcia boli inšpirované klasickým LCD písmom.

Remi je geometrické monospace bezpätkové písmo v piatich hrúbkach, s dvomi sadami kapitálok a množstvom OpenType funkcií určené pre nadpisovú sadzbu, avšak s pravou kurzívou a funkciami navrhnutými špeciálne pre sadzbu súvislého textu sú jeho možnosti oveľa širšie.

Konštrukcia a proporcie vychádzajú z klasických segmentových písiem z LCD displejov — veľké písmená majú rovnakú výšku ako horné doťažnice malých písmen a stredná výška je presne v polovici. Z tohto dôvodu bola do písma pridaná ďalšia sada nižších kapitálok, ktoré môžu byť použité ako OpenType malé kapitálky alebo ako variant bežných kapitálok prostredníctvom OpenType funkcie Štylistická sada 1.

Písmo Remi má viac ako 40 špeciálnych ligatúr — zložené znaky obsahujúce skratky jednotiek metrickej aj imperiálnej sústavy, ako aj často používané krátke slová z piatich veľkých svetových jazykov (angličtina, španielčina, nemčina, francúžština, holandština).

Štýly: 10
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 720
Číslice: Tabulárne zarovnané (Základné), Tabulárne skákavé, Horný index, Dolný index, Zlomky
Funkcie: Štylistická sada 1–6, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Kapitálkové varianty, Kontextové varianty, Zlomky, Horný index, Dolný index, Tabulárne skákavé číslice, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Remi, Ondrej Jób © 2012.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 7. február 2012

Jazyková podpora

 • Základná latinka
 • Rozšírená latinka
 • Vietnamčina
 • Cyrilika
 • Gréčtina
 • A Afar
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Alsatian
 • Aranese
 • Azeri (Latin)
 • B Basque
 • Bislama
 • Bosnian
 • Breton
 • C Catalan
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Chichewa
 • Cofán
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • D Danish
 • Dutch
 • E English
 • Esperanto
 • Estonian
 • F Faroese
 • Finnish
 • Flemish
 • Franco-Provencal
 • French
 • Frisian
 • Friulian
 • G Galician
 • German
 • Greenlandic
 • H Hawaiian
 • Hungarian
 • I Icelandic
 • Indonesian
 • Interlingua
 • Irish
 • Irish Gaelic
 • Italian
 • K Karelian
 • Kiribati
 • Kirundi
 • Kurdish (Latin)
 • L Ladin
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • M Malagasy
 • Malay
 • Maltese
 • Manx Gaelic
 • Māori
 • N Norn
 • Northern Sotho
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Nyanja
 • O Occitan
 • P Palauan
 • Polish
 • Portuguese
 • R Rarotongan
 • Rhaeto-Romance
 • Romani
 • Romanian
 • Romansh
 • S Sámi (Inari)
 • Sámi (Lule)
 • Sámi (Northern)
 • Sámi (Skolt)
 • Sámi (Southern)
 • Sango
 • Scottish Gaelic
 • Serbian (Latin)
 • Shona
 • Slovak
 • Slovene
 • Sorbian
 • Spanish
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • T Tagalog
 • Tagalog (Filipino)
 • Tahitian
 • Tetum
 • Tokelauan
 • Tongan
 • Tsonga
 • Tswana
 • Turkish
 • U Umbundu
 • V Veps
 • W Walloon
 • Welsh
 • Wolof
 • Z Zulu

Číslice

 • Proporčné zarovnané
 • Proporčné skákavé
 • Tabulárne zarovnané
  Základné
 • Tabulárne skákavé
 • Horný index
 • Dolný index
 • Zlomky
 • Preškrtnutá nula

Extra

 • Malé kapitálky
 • Ozdobné varianty
 • Začiatočné varianty
 • Koncové varianty
 • Samostatné varianty
 • Krúžkové číslice
 • Piktogramy

OpenType funkcie

 • Ah
  Ah
  Štylistická sada 1
  Nižšie kapitálky
 • a
  a
  Štylistická sada 2
  Jednoduché a
 • &
  &
  Štylistická sada 2
  Alternatívny &
 • and
  Štylistická sada 3
  Ligatúry slov
 • 1€
  1€
  Štylistická sada 4
  Inteligentné bodkované podčiarknutie pre číselné dáta
 • 1€
  1€
  Štylistická sada 5
  Inteligentné prerušované podčiarknutie pre číselné dáta
 • ffi
  ffi
  Štandardné ligatúry
 • 1°C
  1°C
  Špeciálne ligatúry
 • 1ft
  1
  Špeciálne ligatúry
 • (1)
  (1)
  Špeciálne ligatúry
 • ->
  ->
  Špeciálne ligatúry
 • (C)
  (C)
  Špeciálne ligatúry
 • Ah
  Ah
  Malé kapitálky
 • Ah
  Ah
  Všetky malé kapitálky
 • H+
  H+
  Kapitálkové varianty
 • A”.
  A”.
  Kontextové varianty
 • 1/9
  1/9
  Zlomky
 • H1
  H1
  Horný index
 • H1
  H1
  Dolný index
 • 19
  19
  Tabulárne skákavé číslice
 • 1a
  1a
  Ordinály
Kúpiť Vyskúšať