• Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
 • Remi used in Bachelor Recipes by Kata Moravszki, 2014.Remi used in Bachelor Recipes by Kata Moravszki, 2014.

  Remi used in Bachelor Recipes by Kata Moravszki, 2014.

 • Remi used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.Remi used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.Remi used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.Remi used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.

  Remi used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.

 • 800 Black Italic
  Hauptbahnhof
  300 Light Italic
  Eisenbahnsysteme
  600 Bold
  Effiziente Transportlösungen
  400 Regular
  Die Schienenverkehr ist ein integraler Bestandteil
  der modernen Logistik und des Personenverkehrs.
 • Remi used in Millenium Tetralogy by Host, 2015.

  Remi used in Millenium Tetralogy by Host, 2015.

 • 300 Light
  Chemical Compounds
  300 Light Italic
  Chemical Compounds
  400 Regular
  Chemical Compounds
  400 Regular Italic
  Chemical Compounds
  500 Medium
  Chemical Compounds
  500 Medium Italic
  Chemical Compounds
  600 Bold
  Chemical Compounds
  600 Bold Italic
  Chemical Compounds
  800 Black
  Chemical Compounds
  800 Black Italic
  Chemical Compounds
 • CTO
  Medium Italic
 • Genuinely
  Impressive
  Black Italic
 • Medium
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • Realms
  of
  Imagination
  Medium
 • Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
 • Laws
  of
  Thermodynamics
  Regular Italic
 • Light 33 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

  Medium 33 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

 • Z63
  Bold Italic
 • Písmo Remi
 • Regular 34 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

  Bold 34 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

 • Regular Italic 40 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

  Bold Italic 40 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

 • I/O
  Medium
 • 300
  e
  400
  e
  500
  e
  600
  e
  800
  e
  300
  e
  400
  e
  500
  e
  600
  e
  800
  e
 • 300
  Light
  300
  Light Italic
  400
  Regular
  400
  Regular Italic
  500
  Medium
  500
  Medium Italic
  600
  Bold
  600
  Bold Italic
  800
  Black
  800
  Black Italic

O písme

Geometrické monospace písmo, ktorého proporcie a konštrukcia boli inšpirované klasickým LCD písmom.

Remi je geometrické monospace bezpätkové písmo v piatich hrúbkach, s dvomi sadami kapitálok a množstvom OpenType funkcií určené pre nadpisovú sadzbu, avšak s pravou kurzívou a funkciami navrhnutými špeciálne pre sadzbu súvislého textu sú jeho možnosti oveľa širšie.

Konštrukcia a proporcie vychádzajú z klasických segmentových písiem z LCD displejov — veľké písmená majú rovnakú výšku ako horné doťažnice malých písmen a stredná výška je presne v polovici. Z tohto dôvodu bola do písma pridaná ďalšia sada nižších kapitálok, ktoré môžu byť použité ako OpenType malé kapitálky alebo ako variant bežných kapitálok prostredníctvom OpenType funkcie Štylistická sada 1.

Písmo Remi má viac ako 40 špeciálnych ligatúr — zložené znaky obsahujúce skratky jednotiek metrickej aj imperiálnej sústavy, ako aj často používané krátke slová z piatich veľkých svetových jazykov (angličtina, španielčina, nemčina, francúžština, holandština).

Štýly: 10
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 720
Číslice: Tabulárne zarovnané (Základné), Tabulárne skákavé, Horný index, Dolný index, Zlomky
Funkcie: Štylistická sada 1–6, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Kapitálkové varianty, Kontextové varianty, Zlomky, Horný index, Dolný index, Tabulárne skákavé číslice, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Remi, Ondrej Jób © 2012.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 7. február 2012
Kúpiť