Odesta

O písme

Dekoratívne kaligrafické nadpisové písmo s prerušovanými ťahmi a ozdobnými zakončeniami ťahov.

Odesta je dekoratívne kaligrafické nadpisové písmo s prerušovanými ťahmi a ozdobnými zakončeniami ťahov. Pozostáva zo siedmich hrúbok s malými aj ozdobnými kapitálkami, množstvom ligatúr, začiatočnými a koncovými variantmi pre každý znak malej abecedy.

Viac o písme Odesta

Štýly: 7
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 983
Číslice: Proporčné zarovnané, Proporčné skákavé (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky, Preškrtnutá nula
Funkcie: Štylistické sady 1–3, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Titulkové varianty, Ozdobné varianty, Začiatočné varianty, Koncové varianty, Zlomky, Preškrtnutá nula, Horný index, Dolný index, Propočné zarovnané číslice
Verzia: 1.0
Copyright: Odesta, Ondrej Jób © 2013.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 21. október 2013