• Monoxil
  Pro

 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • Machine
  Consciousness
  Bold
 • 100
  e
  200
  e
  300
  e
  400
  e
  500
  e
  600
  e
  700
  e
  800
  e
  100
  e
  200
  e
  300
  e
  400
  e
  500
  e
  600
  e
  700
  e
  800
  e
 • Písmo Monoxil Pro
 • Light
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • Monoxil Pro used in Archekta by Róbert Szabó, 2021.

  Monoxil Pro used in Archekta by Róbert Szabó, 2021.

 • Realms
  of
  Imagination
  Black Italic
 • Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
 • U59
  Thin Italic
 • Regular Italic 31 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

  Bold Italic 31 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

 • Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.

  Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.

 • Písmo Monoxil Pro
 • 800 Black Italic
  Metalic Alloy
  100 Hair
  Chemical Composition
  700 Heavy
  High-Quality Steel Production
  200 Thin
  Meticulously crafted products tailored to meet
  the exacting requirements of various industries.
 • Písmo Monoxil Pro
 • 02:45
  Regular Italic
 • Landform
  Classification
  Methods
  Regular
 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
 • Corroded echoes of humanity's demise reverberate through the wasteland, where whispers of rebellion flicker.

  Heavy 50 px
 • HYP
  Thin
 • Písmo Monoxil Pro
 • 100
  Hair
  100
  Hair Italic
  200
  Thin
  200
  Thin Italic
  300
  Light
  300
  Light Italic
  400
  Regular
  400
  Regular Italic
  500
  Medium
  500
  Medium Italic
  600
  Bold
  600
  Bold Italic
  700
  Heavy
  700
  Heavy Italic
  800
  Black
  800
  Black Italic
 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • Light 22 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

  Medium 22 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

 • Regular 16 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

  Bold 16 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

 • Thin 30 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

  Black 30 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

 • 100 Hair
  Documentation
  100 Hair Italic
  Documentation
  200 Thin
  Documentation
  200 Thin Italic
  Documentation
  300 Light
  Documentation
  300 Light Italic
  Documentation
  400 Regular
  Documentation
  400 Regular Italic
  Documentation
  500 Medium
  Documentation
  500 Medium Italic
  Documentation
  600 Bold
  Documentation
  600 Bold Italic
  Documentation
  700 Heavy
  Documentation
  700 Heavy Italic
  Documentation
  800 Black
  Documentation
  800 Black Italic
  Documentation
 • Písmo Monoxil Pro

O písme

Priateľský monospace.

Monoxil Pro je novou a rozšírenou verziou pôvodného písma Monoxil, ktoré bolo inšpirované estetikou medicínskej typografie a dizajnu, vytvorené v rámci dvojtýždňového školského projektu.

Monoxil Pro je bezpätkové monospace písmo v ôsmich hrúbkach, s italikou a bohatou znakovou sadou. Oproti pôvodnému Monoxilu je jeho nová verzia menej mechanická, má príjemný priateľský charakter.

Pre znaky, ktoré sú štandardne v monospace písmach zúžené (m, w) alebo rozšírené (i, l), aby vyplnili fixný priestor určený pre každý znak, obsahuje Monoxil Pro aj štylistické varianty s prirodzenou šírkou, vďaka čomu je možné dosiahnuť pokojnejšiu štruktúru textu, ale zároveň ponechať zachovaný monospace výraz.

Štýly: 16
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 554
Číslice: Tabulárne zarovnané (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky
Funkcie: Štylistická sada 1–3, Štandardné ligatúry, Kapitálkové varianty, Zlomky, Horný index, Dolný index, Ordinály
Webfont: 22.6 KB (Priemerná veľkosť štýlu)
Verzia: 1.0
Copyright: Monoxil Pro, Ondrej Jób © 2023.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 30. január 2023
Kúpiť Vyskúšať