O písme

Priateľský monospace.

Monoxil Pro je novou a rozšírenou verziou pôvodného písma Monoxil, ktoré bolo inšpirované estetikou medicínskej typografie a dizajnu, vytvorené v rámci dvojtýždňového školského projektu.

Monoxil Pro je bezpätkové monospace písmo v ôsmich hrúbkach, s italikou a bohatou znakovou sadou. Oproti pôvodnému Monoxilu je jeho nová verzia menej mechanická, má príjemný priateľský charakter.

Pre znaky, ktoré sú štandardne v monospace písmach zúžené (m, w) alebo rozšírené (i, l), aby vyplnili fixný priestor určený pre každý znak, obsahuje Monoxil Pro aj štylistické varianty s prirodzenou šírkou, vďaka čomu je možné dosiahnuť pokojnejšiu štruktúru textu, ale zároveň ponechať zachovaný monospace výraz.

Štýly: 16
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 554
Číslice: Tabulárne zarovnané (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky
Funkcie: Štylistické sady 1–3, Štandardné ligatúry, Kapitálkové varianty, Zlomky, Horný index, Dolný index, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Monoxil Pro, Ondrej Jób © 2023.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 1. február 2023