• Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
 • 100
  Hair
  100
  Hair Italic
  200
  Thin
  200
  Thin Italic
  300
  Light
  300
  Light Italic
  400
  Regular
  400
  Regular Italic
  500
  Medium
  500
  Medium Italic
  600
  Bold
  600
  Bold Italic
  700
  Heavy
  700
  Heavy Italic
  800
  Black
  800
  Black Italic
 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • 226
  Bold
 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • Light
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • 704
  Regular Italic
 • Písmo Monoxil Pro
 • Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.

  Monoxil Pro used in Hello Beasty by Emma Rogan, 2023.

 • 100
  A
  200
  A
  300
  A
  400
  A
  500
  A
  600
  A
  700
  A
  800
  A
  100
  A
  200
  A
  300
  A
  400
  A
  500
  A
  600
  A
  700
  A
  800
  A
 • Monoxil Pro used in Archekta by Róbert Szabó, 2021.

  Monoxil Pro used in Archekta by Róbert Szabó, 2021.

 • Thin 26 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

  Black 26 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

 • Písmo Monoxil Pro
 • Realms
  of
  Imagination
  Heavy
 • Genuinely
  Impressive
  Regular Italic
 • Písmo Monoxil Pro
 • 100 Hair
  Gloveboxes
  100 Hair Italic
  Gloveboxes
  200 Thin
  Gloveboxes
  200 Thin Italic
  Gloveboxes
  300 Light
  Gloveboxes
  300 Light Italic
  Gloveboxes
  400 Regular
  Gloveboxes
  400 Regular Italic
  Gloveboxes
  500 Medium
  Gloveboxes
  500 Medium Italic
  Gloveboxes
  600 Bold
  Gloveboxes
  600 Bold Italic
  Gloveboxes
  700 Heavy
  Gloveboxes
  700 Heavy Italic
  Gloveboxes
  800 Black
  Gloveboxes
  800 Black Italic
  Gloveboxes
 • Písmo Monoxil Pro
 • Laws
  of
  Thermodynamics
  Thin Italic
 • Light 32 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

  Medium 32 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

 • Regular Italic 24 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

  Bold Italic 24 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • Písmo Monoxil Pro
 • 800 Black
  The Cardinalis
  100 Hair Italic
  New Ornithology Studies
  700 Heavy Italic
  Wide Diversity of Avian Species
  200 Thin
  Birds represent a remarkable and diverse group in
  the animal kingdom. Ornithology, the study of birds,
  has provided invaluable insights into these fascinating
  creatures and their intricate behaviors.
 • Regular 31 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

  Bold 31 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

 • Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
 • Sb
  Light Italic

O písme

Priateľský monospace.

Monoxil Pro je novou a rozšírenou verziou pôvodného písma Monoxil, ktoré bolo inšpirované estetikou medicínskej typografie a dizajnu, vytvorené v rámci dvojtýždňového školského projektu.

Monoxil Pro je bezpätkové monospace písmo v ôsmich hrúbkach, s italikou a bohatou znakovou sadou. Oproti pôvodnému Monoxilu je jeho nová verzia menej mechanická, má príjemný priateľský charakter.

Pre znaky, ktoré sú štandardne v monospace písmach zúžené (m, w) alebo rozšírené (i, l), aby vyplnili fixný priestor určený pre každý znak, obsahuje Monoxil Pro aj štylistické varianty s prirodzenou šírkou, vďaka čomu je možné dosiahnuť pokojnejšiu štruktúru textu, ale zároveň ponechať zachovaný monospace výraz.

Štýly: 16
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 554
Číslice: Tabulárne zarovnané (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky
Funkcie: Štylistická sada 1–3, Štandardné ligatúry, Kapitálkové varianty, Zlomky, Horný index, Dolný index, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Monoxil Pro, Ondrej Jób © 2023.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 4. september 2023
Kúpiť