• Manual
  Grotesk B

 • XV
  Štýl 2
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Machine
  Consciousness
  Štýl 3
 • Laws
  of
  Thermodynamics
  Štýl 6
 • 600 Štýl 6
  The Cardinalis
  100 Štýl 1
  New Ornithology Studies
  500 Štýl 5
  Wide Diversity of Avian Species
  200 Štýl 2
  Birds represent a remarkable and diverse group in
  the animal kingdom. Ornithology, the study of birds,
  has provided invaluable insights into these fascinating
  creatures and their intricate behaviors.
 • Neon echoes reflect off broken dreams, as rusted cyborgs hum mournful lullabies.

  Štýl 1 50 px
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • LED
  Štýl 4
 • Štýl 5
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • Theory
  of
  Relativity
  Štýl 2
 • Písmo Manual Grotesk B
 • 722
  Štýl 4
 • Písmo Manual Grotesk B
 • 100 Štýl 1
  Documentation
  200 Štýl 2
  Documentation
  300 Štýl 3
  Documentation
  400 Štýl 4
  Documentation
  500 Štýl 5
  Documentation
  600 Štýl 6
  Documentation
 • 100
  Štýl 1
  200
  Štýl 2
  300
  Štýl 3
  400
  Štýl 4
  500
  Štýl 5
  600
  Štýl 6

O písme

Tradičné písmo z tabuliek verejných budov na Slovensku.

Písmo Manual Grotesk B takmer bez akýchkoľvek odchýliek vychádza pôvodnej predlohy ručne konštruovaného písma od Richarda Pípala z polovice 20. storočia.

Toto ikonické písmo, za socializmu prakticky všadeprítomné, je možné dodnes vidieť predovšetkým na starších budovách miestnych samospráv, školách a úradoch, avšak nové tabuľky už ho nepoužívajú. Jeho digitalizácia je preto pokusom o jeho záchranu a zároveň aj snahou spopularizovať ho v novom kontexte.

Štýly: 6
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 581
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné)
Funkcie: Štylistická sada 1–6, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Manual Grotesk B, Ondrej Jób © 2018.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 30. jún 2018
Kúpiť Vyskúšať