• Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Landform
  Classification
  Methods
  Štýl 3
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Štýl 4
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • Písmo Manual Grotesk B
 • S56
  Štýl 3
 • Písmo Manual Grotesk B
 • 600 Štýl 6
  Hauptbahnhof
  100 Štýl 1
  Eisenbahnsysteme
  500 Štýl 5
  Effiziente Transportlösungen
  200 Štýl 2
  Die Schienenverkehr ist ein integraler Bestandteil
  der modernen Logistik und des Personenverkehrs.
 • 100 Štýl 1
  Documentation
  200 Štýl 2
  Documentation
  300 Štýl 3
  Documentation
  400 Štýl 4
  Documentation
  500 Štýl 5
  Documentation
  600 Štýl 6
  Documentation
 • 100
  Štýl 1
  200
  Štýl 2
  300
  Štýl 3
  400
  Štýl 4
  500
  Štýl 5
  600
  Štýl 6
 • Mystery
  of Time
  Štýl 2
 • Genuinely
  Impressive
  Štýl 6
 • Písmo Manual Grotesk B
 • XYZ
  Štýl 5
 • Písmo Manual Grotesk B
 • 1949
  1991
  Štýl 2

O písme

Tradičné písmo z tabuliek verejných budov na Slovensku.

Písmo Manual Grotesk B takmer bez akýchkoľvek odchýliek vychádza pôvodnej predlohy ručne konštruovaného písma od Richarda Pípala z polovice 20. storočia.

Toto ikonické písmo, za socializmu prakticky všadeprítomné, je možné dodnes vidieť predovšetkým na starších budovách miestnych samospráv, školách a úradoch, avšak nové tabuľky už ho nepoužívajú. Jeho digitalizácia je preto pokusom o jeho záchranu a zároveň aj snahou spopularizovať ho v novom kontexte.

Štýly: 6
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 581
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné)
Funkcie: Štylistická sada 1–6, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Manual Grotesk B, Ondrej Jób © 2018.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 30. jún 2018
Kúpiť