O písme

Tradičné písmo zo slovenských uličných tabuliek.

Písmo Manual Grotesk A takmer bez akýchkoľvek odchýliek vychádza pôvodnej predlohy ručne konštruovaného písma od Richarda Pípala z polovice 20. storočia.

Toto ikonické písmo, za socializmu prakticky všadeprítomné, a dodnes používané viacmenej už iba na označovanie slovenských ulíc, sa z verejného priestoru pomaly vytráca. Jeho digitalizácia je preto pokusom o jeho záchranu a zároveň aj snahou spopularizovať ho v novom kontexte.

Štýly: 6
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 580
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné)
Funkcie: Štylistické sady 1–6, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Manual Grotesk A, Ondrej Jób © 2018.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 30. jún 2018