• Cn
  Hair
 • Hn
  Hn
  Hn
  Hn
 • 100
  a
  300
  a
  400
  a
 • 400 Regular
  The Cardinalis
  100 Hair
  New Ornithology Studies
  300 Light
  Wide Diversity of Avian Species
  400 Regular
  Birds represent a remarkable and diverse group in
  the animal kingdom. Ornithology, the study of birds,
  has provided invaluable insights into these fascinating
  creatures and their intricate behaviors.
 • 100
  Hair
  300
  Light
  400
  Regular
 • 100 Hair
  Polycarbonate
  300 Light
  Polycarbonate
  400 Regular
  Polycarbonate
 • Theory
  of
  Relativity
  Hair
 • Concepts
  of
  Entanglement
  Hair
 • P23
  Hair
 • Realms
  of
  Imagination
  Hair
 • Light
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • 487
  Hair
 • Clip used in A Life Shaped By All That by Peter Simonik, 2011.Clip used in A Life Shaped By All That by Peter Simonik, 2011.

  Clip used in A Life Shaped By All That by Peter Simonik, 2011.

O písme

Jednoťahové dekoratívne nadpisové písmo inšpirované tvarom spinky na papier.

Clip je nadpisové písmo inšpirované tvarom spinky na papier, ale nie je navrhnuté bežným modulárnym minimalistickým spôsobom. Naopak, písmo Clip vychádza z konštrukcie, proporcií a kontrastu klasických tučných textových písiem, pričom si má jednu unikátnu vlastnosť — každý znak je nakreslený iba jednou súvislou líniou.

Písmo Clip má tri štýly, Hair, Light a Regular, každý so 745 znakmi (podporujúcimi viac než 70 latinkových jazykov), štyri štylistické sady a pokročilé OpenType funkcie. Aktivovaním Štylistickej sady 1 sa presahujúce slučky zatiahnu dovnútra znakov, čo dodá textu celkom nový výraz. Okrem toho, každé písmeno veľkej abecedy je dostupné v ozdobnom swash variante, čo v praxi znamená, že väčšina veľkých písmen má štyri rôzne verzie.

Štýly: 3
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 749
Číslice: Proporčné zarovnané, Proporčné skákavé (Základné)
Funkcie: Štylistická sada 1–4, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Ozdobné varianty, Propočné zarovnané číslice, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Clip, Ondrej Jób © 2011.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 28. január 2011
Kúpiť