• Clip

 • 01:49
  Light
 • Hn
  Hn
  Hn
  Hn
 • Light
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • Mystery
  of Time
  Hair
 • VOU
  Light
 • Xb
  Hair
 • Clip used in A Life Shaped By All That by Peter Simonik, 2011.Clip used in A Life Shaped By All That by Peter Simonik, 2011.

  Clip used in A Life Shaped By All That by Peter Simonik, 2011.

 • Corroded echoes of humanity's demise reverberate through the wasteland, where whispers of rebellion flicker.

  Hair 50 px
 • 100
  Hair
  300
  Light
  400
  Regular
 • Genuinely
  Impressive
  Light
 • 400 Regular
  Hauptbahnhof
  100 Hair
  Eisenbahnsysteme
  300 Light
  Effiziente Transportlösungen
  400 Regular
  Die Schienenverkehr ist ein integraler Bestandteil
  der modernen Logistik und des Personenverkehrs.
 • 100 Hair
  Polycarbonate
  300 Light
  Polycarbonate
  400 Regular
  Polycarbonate
 • Machine
  Consciousness
  Light

O písme

Jednoťahové dekoratívne nadpisové písmo inšpirované tvarom spinky na papier.

Clip je nadpisové písmo inšpirované tvarom spinky na papier, ale nie je navrhnuté bežným modulárnym minimalistickým spôsobom. Naopak, písmo Clip vychádza z konštrukcie, proporcií a kontrastu klasických tučných textových písiem, pričom si má jednu unikátnu vlastnosť — každý znak je nakreslený iba jednou súvislou líniou.

Písmo Clip má tri štýly, Hair, Light a Regular, každý so 745 znakmi (podporujúcimi viac než 70 latinkových jazykov), štyri štylistické sady a pokročilé OpenType funkcie. Aktivovaním Štylistickej sady 1 sa presahujúce slučky zatiahnu dovnútra znakov, čo dodá textu celkom nový výraz. Okrem toho, každé písmeno veľkej abecedy je dostupné v ozdobnom swash variante, čo v praxi znamená, že väčšina veľkých písmen má štyri rôzne verzie.

Štýly: 3
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 749
Číslice: Proporčné zarovnané, Proporčné skákavé (Základné)
Funkcie: Štylistická sada 1–4, Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Ozdobné varianty, Propočné zarovnané číslice, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Clip, Ondrej Jób © 2011.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 28. január 2011
Kúpiť Vyskúšať