• Regular 43 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

  Bold 43 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

 • Bismuth used in Peeksteep by Gediminas Sáulis, 2015.Bismuth used in Peeksteep by Gediminas Sáulis, 2015.

  Bismuth used in Peeksteep by Gediminas Sáulis, 2015.

 • 100
  a
  200
  a
  300
  a
  400
  a
  500
  a
  600
  a
  700
  a
  800
  a
  900
  a
  950
  a
 • 950 Symbols
  Hauptbahnhof
  100 Hair
  Eisenbahnsysteme
  900 Ultra
  Effiziente Transportlösungen
  200 Thin
  Die Schienenverkehr ist ein integraler Bestandteil
  der modernen Logistik und des Personenverkehrs.
 • Realms
  of
  Imagination
  Regular
 • 100
  Hair
  200
  Thin
  300
  Light
  400
  Regular
  500
  Medium
  600
  Bold
  700
  Heavy
  800
  Black
  900
  Ultra
  950
  Symbols
 • Hair
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • 100 Hair
  Polycarbonate
  200 Thin
  Polycarbonate
  300 Light
  Polycarbonate
  400 Regular
  Polycarbonate
  500 Medium
  Polycarbonate
  600 Bold
  Polycarbonate
  700 Heavy
  Polycarbonate
  800 Black
  Polycarbonate
  900 Ultra
  Polycarbonate
  950 Symbols
  Polycarbonate
 • 1920
  1928
  Medium
 • Thin 39 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

  Black 39 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

 • 795
  Medium
 • Bismuth used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.Bismuth used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.Bismuth used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.Bismuth used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.

  Bismuth used in 3/4 by Marek Chmiel, 2013.

 • Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
 • K28
  Heavy
 • Genuinely
  Impressive
  Black
 • Concepts
  of
  Entanglement
  Ultra
 • Light 34 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

  Medium 34 px

  An exoplanet planet is a planet outside the Solar System. The first confirmation of detection occurred in 1992. As of 1 October 2022, there are 5,197 confirmed exoplanets in 3,833 planetary systems, with 840 systems having more than one planet. Claims of exoplanet detections have been made since the nineteenth century. Some of the earliest involve the binary star 70 Ophiuchi. In 1855 William Stephen Jacob at the East India Company’s Madras Observatory reported that orbital anomalies made it “highly probable” that there was a “planetary body” in this system.

O písme

Expresívne hranaté nadpisové písmo so sci-fi výrazom v deviatich hrúbkach.

Bismuth je jednoduché verzatilné nadpisové písmo v deviatich hrúbkach. Znaky veľkej aj malej abecedy sú kapitálky — jednotlivé páry (Aa, Bb, atď.) sa líšia v konštrukcii, ale majú identickú šírku. Šírka je takisto identická naprieč všetkými štýlmi, ktoré sú vďaka tomu v texte bez problémov zameniteľné.

Deväť štýlov je doplnených o desiaty štýl nazvaný Symbols (zadarmo), ktorý obsahuje viac než 100 rôznych šípok, symbolov a vzorov umožňujúcich ešte pestrejšiu nadpisovú sadbzu.

Štýly: 10
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 380
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Preškrtnutá nula
Funkcie: Špeciálne ligatúry, Preškrtnutá nula, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Bismuth, Ondrej Jób © 2012.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 31. január 2012
Kúpiť