Soga

Písmo na mieru2022

Písmo vytvorené na mieru pre použitie vo vizuálnej identite slovenskej aukčnej spoločnosti Soga, ktorá má vedúce postavenie na slovenskom trhu s výtvarným umením.

Po testovaní viacerých prístupov bolo vybrané elegantné serifové písmo s nízkym statickým kontrastom a čistým utilitárnym charakterom. Písmo má jemné plynulé serify a kombinuje veľkorysé okrúhle tvary písmen o, c, e s ostro lomenými oblúkmi písmen n, m, u. Pre potreby loga bol vytvorený alternatívny variant písmena g s originálnou konštrukciou a v žánri serifového písma netradičné jednobruškové písmenom a.

Dátum: Okt 2022
Klient: Soga
Agentúra: Milk
Art Direction: Katarína Jančovičová
  • Regular
    FILKO LIVE! 14. októbra o 19:00 na Medenej 16
  • Regular
    Goltz Alexander Demetrius (1857–1944)
  • Regular
    154. Zimná aukcia výtvarných diel