Zavrieť Menu

Lyra Sans & Script

Písmo na mieru — 2021
Script Regular
Carrer Guilermo Rueda, 17 Via de Casanova, D/44
Bold
Kochplatz 80 823 Brian Carter Heights D-48
Medium
78 Rue Angelique Sole 793 Price Tpke A/78
Thin
Turmzeile 58 36 Rue d’Astorg
Regular
Calle de Mallorca, 678/64 Calleja Sence Blas, 6
Script Thin
73 Rue de Montmorency Jardins Reina Talamantes, 62
Heavy
13 Tunnel Delesseux 570 Helen Baker Place
Black
46 Davis Acres No. 29 Avenida de Jaume Perich, A-23
Light
77 Passage Maeva Berger Paseo Martirio Collins, 57
Script Light
Avenida d’Aldana, 7 67 Cours Charlemagne

Písma Lyra Sans a Lyra Script boli vytvorené na mieru špeciálne pre použitie vo vizuálnej identite a dizajne obalov slovenského výrobcu čokolády Lyra.

Písma majú netradičný prevrátený kontrast, písmo Lyra Sans je dostupné v siedmich štýloch od vlasového Thin po ultratučný Black, písmo Lyra Script má tri štýly – Thin, Light a Regular, zodpovedajúce trom najtenším štýlom písma Lyra Sans.

Hlavné charakterové črty písiem Lyra sú priamo inšpirované čokoládou, jej vizualitou aj vlastnosťami. Každý ťah je na konci zaoblený a mierne sa rozširuje, všetky vonkajšie a najmä vnútorné rohy sú mierne zaliate, čo evokuje roztápajúcu sa čokoládu.

Obe písma sú určené pre sadzbu nadpisov, čo ovplyvnilo použité postupy a riešenia. Či už je to nekonvenčná konštrukcia znakov ako a, s, B alebo R, výrazné rozdiely v šírkach znakov (c, d, e, o vs. n, m, u) a tesné medziznakové priestory v písme Lyra Sans alebo plynule napájajúce sa znaky a expresívne verzálky písma Lyra Script.

Obe písma podporujú celoeurópsku diakritiku, obsahujú alternatívne verzie vybraných znakov, dve sady číslic a množstvo symbolov.

Agentúra: Michal Slovák
Klient: Lyra
Dátum: 15. september 2021