Zavrieť Menu

Lyra Sans & Script

Písmo na mieru — 2021
Script Regular
62 Rue Marcadet 599 Donald Patterson Cove
Script Light
851 William Stewart Acres D/42 Herrengasse 59
Thin
153 Blue Avenue No. 79 Avenida Marita Mangual, 13
Script Thin
Kramermarkt 62 Via de Cesar Mantinell, 48
Bold
Zieglerplatz 39 Wilhelmring 54
Black
Tiergartenzeile 92 492 Sky Canyon No. 60
Heavy
Calleja de Gaudi, 52 Warschauergasse 99
Regular
572 Acorn Plaza 86 Rue Lortie
Medium
Eje Levy, 950-52 806 Axe Rd #58
Light
Invalidenplatz 57 Via de Ribes, E-51

Písma Lyra Sans a Lyra Script boli vytvorené na mieru špeciálne pre použitie vo vizuálnej identite a dizajne obalov slovenského výrobcu čokolády Lyra.

Písma majú netradičný prevrátený kontrast, písmo Lyra Sans je dostupné v siedmich štýloch od vlasového Thin po ultratučný Black, písmo Lyra Script má tri štýly – Thin, Light a Regular, zodpovedajúce trom najtenším štýlom písma Lyra Sans.

Hlavné charakterové črty písiem Lyra sú priamo inšpirované čokoládou, jej vizualitou aj vlastnosťami. Každý ťah je na konci zaoblený a mierne sa rozširuje, všetky vonkajšie a najmä vnútorné rohy sú mierne zaliate, čo evokuje roztápajúcu sa čokoládu.

Obe písma sú určené pre sadzbu nadpisov, čo ovplyvnilo použité postupy a riešenia. Či už je to nekonvenčná konštrukcia znakov ako a, s, B alebo R, výrazné rozdiely v šírkach znakov (c, d, e, o vs. n, m, u) a tesné medziznakové priestory v písme Lyra Sans alebo plynule napájajúce sa znaky a expresívne verzálky písma Lyra Script.

Obe písma podporujú celoeurópsku diakritiku, obsahujú alternatívne verzie vybraných znakov, dve sady číslic a množstvo symbolov.

Agentúra: Michal Slovák
Klient: Lyra
Dátum: 15. september 2021