Zavrieť Menu

Lyra Sans & Script

Písmo na mieru — 2021
Light
Jens-Schubert-Allee 44 2 Rue Sauval
Bold
30 Cours Julie Popelin 26 Rue d’Assas
Regular
272 Jones Haven D/71 697 Harvest Trail
Script Thin
37 Laura Ward Round 368 Crimson Harbor Apt. 39
Medium
Guntherzeile 64 911 Sharon Perry Crest 31
Heavy
970 Washington Expw No. 18 51 Villa Gauthier
Black
59 Parc Salome Bertillon 104 David Wright Rd #65
Script Light
433 Kenneth Peterson Estates 21 Via de Sarria, 5
Script Regular
14 Tunnel Jules Jaccoud Paseo d’Ali Bei, 49
Thin
652 Rogers Promenade A-97 Warschauermarkt 38

Písma Lyra Sans a Lyra Script boli vytvorené na mieru špeciálne pre použitie vo vizuálnej identite a dizajne obalov slovenského výrobcu čokolády Lyra.

Písma majú netradičný prevrátený kontrast, písmo Lyra Sans je dostupné v siedmich štýloch od vlasového Thin po ultratučný Black, písmo Lyra Script má tri štýly – Thin, Light a Regular, zodpovedajúce trom najtenším štýlom písma Lyra Sans.

Hlavné charakterové črty písiem Lyra sú priamo inšpirované čokoládou, jej vizualitou aj vlastnosťami. Každý ťah je na konci zaoblený a mierne sa rozširuje, všetky vonkajšie a najmä vnútorné rohy sú mierne zaliate, čo evokuje roztápajúcu sa čokoládu.

Obe písma sú určené pre sadzbu nadpisov, čo ovplyvnilo použité postupy a riešenia. Či už je to nekonvenčná konštrukcia znakov ako a, s, B alebo R, výrazné rozdiely v šírkach znakov (c, d, e, o vs. n, m, u) a tesné medziznakové priestory v písme Lyra Sans alebo plynule napájajúce sa znaky a expresívne verzálky písma Lyra Script.

Obe písma podporujú celoeurópsku diakritiku, obsahujú alternatívne verzie vybraných znakov, dve sady číslic a množstvo symbolov.

Agentúra: Michal Slovák
Klient: Lyra
Dátum: 15. september 2021