Vidadu

Branding2022

Logo pre slovenskú video marketingovú agentúru Vidadu. Tučné sans-serifové písmo so zaoblenými rohmi je inšpirované tvarom displeja.

Dátum: Máj 2022
Klient: Vidadu
Agentúra: Detaility
Art Direction: Daniel Čeliga