Bistro 24

Branding2022

Spojitý písaný lettering s inverzným kontrastom pre bistro v Bratislave inšpirovaný nápisom „Iris“, ktorého kontúry ostali viditeľné na fasáde po pôvodnej prevádzke.

Dátum: Jan 2022
Klient: Bistro 24
Art Direction: Jakub Ptačin

Použité písma v tomto projekte