madebythe:

Custom Fonts2020

Date: Jun 2020
Client: madebythe:, SK, Martinus, SK
Punchcutting: Petrescu Press, RO
Printing: Pressink, SK
  • Bold
    Stanov si cieľ. Zdesaťnásob ho. A príď na to, ako ho dosiahnuť. Stanov si cieľ. Zdesaťnásob
  • Regular
    Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné je očiam neviditeľné. Dobre vidíme iba srdcom. To hlavné j
  • Bold
    Pohodlný domov oceníš, až keď sa spoznáš v nepohodlí tam vonku. Pohodlný domov oceníš, a