• Písmo Manual Korytnica
 • Laws
  of
  Thermodynamics
  Regular
 • Písmo Manual Korytnica
 • Theory
  of
  Relativity
  Regular
 • Písmo Manual Korytnica
 • Regular
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • 400
  Regular
 • Písmo Manual Korytnica
 • Realms
  of
  Imagination
  Regular
 • Písmo Manual Korytnica
 • 284
  Regular
 • 400 Regular
  Documentation
 • KNC
  Regular
 • 400 Regular
  The Cardinalis
  400 Regular
  New Ornithology Studies
  400 Regular
  Wide Diversity of Avian Species
  400 Regular
  Birds represent a remarkable and diverse group in
  the animal kingdom. Ornithology, the study of birds,
  has provided invaluable insights into these fascinating
  creatures and their intricate behaviors.
 • Písmo Manual Korytnica
 • WIN
  Regular
 • Písmo Manual Korytnica

O písme

Ručne maľované písmo rázcestníkov z opustených kúpeľov Korytnica.

Písmo Manual Korytnica je digitalizáciou ručne maľovaných zelených rázcestníkov z opustených kúpeľov Korytnica.

Hoci toto písmo jednoznačne vychádza z pôvodnej konštrukcie písiem skupiny Manual Grotesk, obsahuje viacero originálnych detailov. To je pekným príkladom autorovho prispôsobenia si predlohy svojmu vlastnému štýlu.

Každý znak digitalizovaného písma má dva varianty, ktoré sa pri sadzbe automaticky striedajú a napodobňujú tak efekt ručne maľovaného písma.

Štýly: 1
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 386
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné)
Funkcie: Štandardné ligatúry, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Manual Korytnica, Ondrej Jób © 2018.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 30. jún 2018
Kúpiť