O písme

Písmový systém inšpirovaný drevenými matricami a drevotlačou.

Písmový systém inšpirovaný drevenými matricami a drevotlačou pozostávajúci z troch rodín —
Solid, Print a Reprint, každá so šiestimi osobitými štýlmi obsahujúcimi rôzne typy abecedy, komponentov a rôznorodých ornamentov. Woodkit podporuje Latinku, Cyriliku a Gréčtinu.

Z pohľadu estetiky aj funkcie, najdôležitejším dizajnovým znakov Woodkitu je, že každý znak vypĺňa štvorec, a to nielen horizontálne, ale aj vertikálne. Toto je odkaz na materiálnosť skutočných fyzických drevených štočkov. Toto nielenže podnietilo nové a nečakané konštrukčné riešenia znakov, ale zároveň dodalo hotovému písmu vysokú všestrannosť, vzájomnú zameniteľnosť štýlov, mnoho vizuálnych nápadov nedostupných v proporčných písmach a čo je najdôležitejšie — hravosť. Niektoré štýly a tvary sú priamo inšpirované písmenkami a kockami pre deti. Preto používať Woodkit neznamená iba písať, ale aj stavať a budovať.

Viac o písme Woodkit Reprint

Štýly: 6
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka, Cyrilika, Gréčtina
Jazyky: 109
Znaky: 1150
Číslice: Proporčné zarovnané, Proporčné skákavé, Tabulárne zarovnané (Základné)
Funkcie: Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Kontextové varianty
Verzia: 1.0
Copyright: Woodkit Reprint, Ondrej Jób © 2014.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 20. október 2014

Ocenenia

 • Modern Cyrillic
 • TDC Certificate of Typographic Excellence
 • Typographica Favorite Typefaces

Jazyková podpora

 • Základná latinka
 • Rozšírená latinka
 • Vietnamčina
 • Cyrilika
 • Gréčtina
 • A Afar
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Alsatian
 • Aranese
 • Azeri (Latin)
 • B Basque
 • Belarusian
 • Bislama
 • Bosnian
 • Breton
 • Bulgarian
 • C Catalan
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Chichewa
 • Cofán
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • D Danish
 • Dutch
 • E English
 • Esperanto
 • Estonian
 • F Faroese
 • Finnish
 • Flemish
 • Franco-Provencal
 • French
 • Frisian
 • Friulian
 • G Galician
 • German
 • Greek
 • Greenlandic
 • H Hawaiian
 • Hungarian
 • I Icelandic
 • Indonesian
 • Interlingua
 • Irish
 • Irish Gaelic
 • Italian
 • K Karelian
 • Kiribati
 • Kirundi
 • Kurdish (Latin)
 • L Ladin
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • M Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Maltese
 • Manx Gaelic
 • Māori
 • N Norn
 • Northern Sotho
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Nyanja
 • O Occitan
 • P Palauan
 • Polish
 • Portuguese
 • R Rarotongan
 • Rhaeto-Romance
 • Romani
 • Romanian
 • Romansh
 • Russian
 • Rusyn
 • S Sámi (Inari)
 • Sámi (Lule)
 • Sámi (Northern)
 • Sámi (Skolt)
 • Sámi (Southern)
 • Sango
 • Scottish Gaelic
 • Serbian (Cyrillic)
 • Serbian (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Shona
 • Slovak
 • Slovene
 • Sorbian
 • Spanish
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • T Tagalog
 • Tagalog (Filipino)
 • Tahitian
 • Tetum
 • Tokelauan
 • Tongan
 • Tsonga
 • Tswana
 • Turkish
 • U Ukrainian
 • Umbundu
 • V Veps
 • W Walloon
 • Welsh
 • Wolof
 • Z Zulu

Číslice

 • Proporčné zarovnané
 • Proporčné skákavé
 • Tabulárne zarovnané
  Základné
 • Tabulárne skákavé
 • Horný index
 • Dolný index
 • Zlomky
 • Preškrtnutá nula

Extra

 • Malé kapitálky
 • Ozdobné varianty
 • Začiatočné varianty
 • Koncové varianty
 • Samostatné varianty
 • Krúžkové číslice
 • Piktogramy

OpenType funkcie

 • AA
  AA
  Štandardné ligatúry
  Opakujúce sa písmená nahradené úzkymi variantmi
 • ABC
  Štandardné ligatúry
  Každé písmeno rotuje medzi tromi širokými alternatívami
 • ABC
  ABC
  Špeciálne ligatúry
  Všetky písmená nahradené úzkymi variantmi
 • ABCDE
  Kontextové varianty
  Každé písmeno rotuje medzi všetkými piatimi alternatívami (úzkymi aj širokými)
Kúpiť