O písme

Pixelové písmo v pestrej škále štýlov so širokou jazykovou podporou.

Pexico je pixelové písmo nakreslené v mriežke 10 × 14 (veľké písmeno) v ôsmich štýloch: štyri základné štýly pre sadzbu textu — Regular, Bold, Narrow a Mono a štyri štylistické varianty štýlu Regular pre sadzbu nadpisov — Outline, Dots, Round, a Inverse. Písmo Pexico sa zarovnáva do pixelovej mriežky displejov pri veľkosti 20 bodov alebo jej násobkoch.

Pexico podporuje latinku, cyriliku a gréčtinu, všetky s plnohodnotnou diakritikou. Okrem toho Pexico využíva pokročilé OpenType funkcie, podobne ako bežné moderné textové písma. Každý zo štýlov má deväť sád číslic, malé kapitálky a kompletný kerning.

Viac o písme Pexico

Štýly: 8
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka, Cyrilika, Gréčtina
Jazyky: 109
Znaky: 920
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Proporčné skákavé, Tabulárne zarovnané, Tabulárne skákavé, Horný index, Dolný index, Zlomky, Preškrtnutá nula
Funkcie: Štylistická sada 1–2, Špeciálne ligatúry, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Kapitálkové varianty, Zlomky, Preškrtnutá nula, Horný index, Dolný index, Tabulárne zarovnané číslice, Proporčné skákavé číslice, Tabulárne skákavé číslice, Ordinály
Webfont: 42.3 KB (Priemerná veľkosť štýlu)
Verzia: 1.0
Copyright: Pexico, Ondrej Jób © 2014.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 6. február 2014

Jazyková podpora

 • Základná latinka
 • Rozšírená latinka
 • Vietnamčina
 • Cyrilika
 • Gréčtina
 • A Afar
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Alsatian
 • Aranese
 • Azeri (Latin)
 • B Basque
 • Belarusian
 • Bislama
 • Bosnian
 • Breton
 • Bulgarian
 • C Catalan
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Chichewa
 • Cofán
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • D Danish
 • Dutch
 • E English
 • Esperanto
 • Estonian
 • F Faroese
 • Finnish
 • Flemish
 • Franco-Provencal
 • French
 • Frisian
 • Friulian
 • G Galician
 • German
 • Greek
 • Greenlandic
 • H Hawaiian
 • Hungarian
 • I Icelandic
 • Indonesian
 • Interlingua
 • Irish
 • Irish Gaelic
 • Italian
 • K Karelian
 • Kiribati
 • Kirundi
 • Kurdish (Latin)
 • L Ladin
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • M Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Maltese
 • Manx Gaelic
 • Māori
 • N Norn
 • Northern Sotho
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Nyanja
 • O Occitan
 • P Palauan
 • Polish
 • Portuguese
 • R Rarotongan
 • Rhaeto-Romance
 • Romani
 • Romanian
 • Romansh
 • Russian
 • Rusyn
 • S Sámi (Inari)
 • Sámi (Lule)
 • Sámi (Northern)
 • Sámi (Skolt)
 • Sámi (Southern)
 • Sango
 • Scottish Gaelic
 • Serbian (Cyrillic)
 • Serbian (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Shona
 • Slovak
 • Slovene
 • Sorbian
 • Spanish
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • T Tagalog
 • Tagalog (Filipino)
 • Tahitian
 • Tetum
 • Tokelauan
 • Tongan
 • Tsonga
 • Tswana
 • Turkish
 • U Ukrainian
 • Umbundu
 • V Veps
 • W Walloon
 • Welsh
 • Wolof
 • Z Zulu

Číslice

 • Proporčné zarovnané
  Základné
 • Proporčné skákavé
 • Tabulárne zarovnané
 • Tabulárne skákavé
 • Horný index
 • Dolný index
 • Zlomky
 • Preškrtnutá nula

Extra

 • Malé kapitálky
 • Ozdobné varianty
 • Začiatočné varianty
 • Koncové varianty
 • Samostatné varianty
 • Krúžkové číslice
 • Piktogramy

OpenType funkcie

 • &
  &
  Štylistická sada 1
  Alternatívny &
 • &
  &
  Štylistická sada 2
  Alternatívny &
 • (c)
  (c)
  Špeciálne ligatúry
 • [1]
  [1]
  Špeciálne ligatúry
 • (1)
  (1)
  Špeciálne ligatúry
 • ->
  ->
  Špeciálne ligatúry
 • Ah
  Ah
  Malé kapitálky
 • Ah
  Ah
  Všetky malé kapitálky
 • H-
  H-
  Kapitálkové varianty
 • 1/9
  1/9
  Zlomky
 • 0
  0
  Preškrtnutá nula
 • H1
  H1
  Horný index
 • H1
  H1
  Dolný index
 • 19
  19
  Tabulárne zarovnané číslice
 • 19
  19
  Proporčné skákavé číslice
 • 19
  19
  Tabulárne skákavé číslice
 • 1a
  Ordinály
Kúpiť Vyskúšať