Pexico Micro

Verzia1.0

O písme

Pixelové písmo v pestrej škále štýlov so širokou jazykovou podporou.

Pexico Micro je pixelové písmo nakreslené v mriežke 10 × 14 (veľké písmeno) v ôsmich štýloch: štyri základné štýly pre sadzbu textu — Regular, Bold, Narrow a Mono a štyri štylistické varianty štýlu Regular pre sadzbu nadpisov — Outline, Dots, Round, a Inverse. Písmo Pexico Micro sa zarovnáva do pixelovej mriežky displejov pri veľkosti 10 bodov alebo jej násobkoch.

Pexico Micro podporuje latinku, cyriliku a gréčtinu, všetky s plnohodnotnou diakritikou. Okrem toho Pexico Micro využíva pokročilé OpenType funkcie, podobne ako bežné moderné textové písma. Každý zo štýlov má deväť sád číslic, malé kapitálky a kompletný kerning.

Viac o písme Pexico Micro

Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka, Cyrilika, Gréčtina
Jazyky: 108
Znaky: 923
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Proporčné skákavé, Tabulárne zarovnané, Tabulárne skákavé, Horný index, Dolný index, Zlomky, Preškrtnutá nula
Funkcie: Štylistická sada 1, Štylistická sada 2, Špeciálne ligatúry, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Kapitálkové varianty, Zlomky, Preškrtnutá nula, Horný index, Dolný index, Tabulárne zarované číslice, Proporčné skákavé číslice, Tabulárne skákavé číslice, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Pexico Micro, Ondrej Jób © 2014.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 6. február 2014

Jazyková podpora

 • Základná latinka
 • Rozšírená latinka
 • Vietnamčina
 • Cyrilika
 • Gréčtina
 • A Afar
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Alsatian
 • Aranese
 • Azeri (Latin)
 • B Basque
 • Belarusian
 • Bislama
 • Bosnian
 • Breton
 • Bulgarian
 • C Catalan
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Chichewa
 • Cofán
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • D Danish
 • Dutch
 • E English
 • Esperanto
 • Estonian
 • F Faroese
 • Finnish
 • Flemish
 • Franco-Provencal
 • French
 • Frisian
 • Friulian
 • G Galician
 • German
 • Greek
 • Greenlandic
 • H Hawaiian
 • Hungarian
 • I Icelandic
 • Indonesian
 • Interlingua
 • Irish
 • Irish Gaelic
 • Italian
 • K Karelian
 • Kiribati
 • Kirundi
 • Kurdish (Latin)
 • L Ladin
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • M Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Maltese
 • Manx Gaelic
 • Māori
 • N Norn
 • Northern Sotho
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Nyanja
 • O Occitan
 • P Palauan
 • Polish
 • Portuguese
 • R Rarotongan
 • Rhaeto-Romance
 • Romani
 • Romanian
 • Romansh
 • Russian
 • Rusyn
 • S Sámi (Inari)
 • Sámi (Lule)
 • Sámi (Northern)
 • Sámi (Skolt)
 • Sámi (Southern)
 • Sango
 • Scottish Gaelic
 • Serbian (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Shona
 • Slovak
 • Slovene
 • Sorbian
 • Spanish
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • T Tagalog
 • Tagalog (Filipino)
 • Tahitian
 • Tetum
 • Tokelauan
 • Tongan
 • Tsonga
 • Tswana
 • Turkish
 • U Ukrainian
 • Umbundu
 • V Veps
 • W Walloon
 • Welsh
 • Wolof
 • Z Zulu

Číslice

 • Proporčné zarovnané
  Základné
 • Proporčné skákavé
 • Tabulárne zarovnané
 • Tabulárne skákavé
 • Horný index
 • Dolný index
 • Zlomky
 • Preškrtnutá nula

Extra

 • Malé kapitálky
 • Ozdobné varianty
 • Začiatočné varianty
 • Koncové varianty
 • Samostatné varianty
 • Krúžkové číslice
 • Piktogramy

OpenType funkcie

 • &
  &
  Štylistická sada 1
  Alternatívny &
 • &
  &
  Štylistická sada 2
  Alternatívny &
 • (1)
  (1)
  Špeciálne ligatúry
 • (c)
  (c)
  Špeciálne ligatúry
 • ->
  ->
  Špeciálne ligatúry
 • [1]
  [1]
  Špeciálne ligatúry
 • Ah
  Ah
  Malé kapitálky
 • Ah
  Ah
  Všetky malé kapitálky
 • H-
  H-
  Kapitálkové varianty
 • 1/9
  1/9
  Zlomky
 • 0
  0
  Preškrtnutá nula
 • H1
  H1
  Horný index
 • H1
  H1
  Dolný index
 • 19
  19
  Tabulárne zarované číslice
 • 19
  19
  Proporčné skákavé číslice
 • 19
  19
  Tabulárne skákavé číslice
 • 1a
  Ordinály