O písme

Písmo výstražných tabúľ tak, ako bolo vypálené v smalte.

Písmo Manual Pozor Round je digitalizáciou písma z výstražných tabuliek. Je naklonenou verziou písma Manual Grotesk B s mierne väčším polomerom oblúkov.

Kolmé a naklonené verzie písiem Manual Grotesk sa nikdy nepoužívali súčasne na jednej tabuľke – kolmý Manual Grotesk slúžil výlučne na označovanie ulíc a budov a jeho naklonený variant výlučne na výstražné tabuľky.

Keďže tieto tabuľky obsahovali viac textu, v procese smaltovania sa detaily a ostré rohy drobných písmen pekne zalievali. Písmo Manual Pozor Round svojimi zaoblenými rohmi a zaliatymi spojeniami ťahov zachytáva pôvodné písmo tak, akoby práve vyšlo zo smaltovacej pece.

Štýly: 7
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 237
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné)
Verzia: 1.0
Copyright: Manual Pozor Round, Ondrej Jób © 2018.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 30. jún 2018