• Klimax used in POP NOIR – Southern Exposure's annual Fundraiser and Art Auction by Brian Scott, 2011.Klimax used in POP NOIR – Southern Exposure's annual Fundraiser and Art Auction by Brian Scott, 2011.

  Klimax used in POP NOIR – Southern Exposure's annual Fundraiser and Art Auction by Brian Scott, 2011.

 • Vq
  Minus Italic
 • Plus Italic
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • 1949
  1979
  Minus Italic
 • Klimax used in Brand New Conference 2010 by Armin Vit, 2011.Klimax used in Brand New Conference 2010 by Armin Vit, 2011.Klimax used in Brand New Conference 2010 by Armin Vit, 2011.

  Klimax used in Brand New Conference 2010 by Armin Vit, 2011.

 • Theory
  of
  Relativity
  Minus
 • 250 Minus
  The Cardinalis
  1000 Plus Italic
  New Ornithology Studies
  250 Minus Italic
  Wide Diversity of Avian Species
  1000 Plus
  Birds represent a remarkable and diverse group in
  the animal kingdom. Ornithology, the study of birds,
  has provided invaluable insights into these fascinating
  creatures and their intricate behaviors.
 • Power
  &
  Poise
  Minus Italic
 • Realms
  of
  Imagination
  Minus
 • Klimax used in Slanted #16 — Bold/Light by MAGMA Brand Design, 2011.

  Klimax used in Slanted #16 — Bold/Light by MAGMA Brand Design, 2011.

 • 1000 Plus
  Gloveboxes
  1000 Plus Italic
  Gloveboxes
  250 Minus
  Gloveboxes
  250 Minus Italic
  Gloveboxes
 • 1000
  Plus
  1000
  Plus Italic
  250
  Minus
  250
  Minus Italic
 • 1914
  1928
  Minus

O písme

Nadpisové písmo ktoré posúva tučnosť a tenkosť do extrému.

Klimax je nadpisové písmo (určené pre použitie v extrémnych veľkostiach) so štyrmi štýlmi. Klimax pozostáva z dvoch základných štýlov, Plus a Minus, ktoré sú pravdepodobne najtučnejším a najtenším štýlom, ktorý je možné nakresliť. Sú navzájom optickými protikladmi, ale ich šírkové proporcie sú podobné, vďaka čomu môžu byť ľahko zameniteľné bez výraznej zmeny v dĺžke textu.

Vnútorné priestory štýlu Klimax Plus definujú vnútornú koštrukciu tmavých znakov a ich šírka je identická s hrúbkou monolineárnych ťahov štýlu Minus. Klimax obsahuje aj kurzívne štýly pre obe hrúbky. Zakončenia ťahov sú jemne zakrivené, vďaka čomu má kurzíva mäkší a dekoratívnejší charakter s prvkami kaligrafie.

Štýly: 4
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 1176
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Horný index, Dolný index, Zlomky
Funkcie: Štandardné ligatúry, Špeciálne ligatúry, Malé kapitálky, Všetky malé kapitálky, Kapitálkové varianty, Zlomky, Horný index, Dolný index
Verzia: 1.0
Copyright: Klimax, Ondrej Jób © 2009.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 20. február 2009
Kúpiť