• Bismuth
  Stencil

 • Light 41 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

  Medium 41 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

 • 100
  a
  200
  a
  300
  a
  400
  a
  500
  a
  600
  a
  700
  a
  800
  a
  900
  a
  950
  a
 • 590
  Symbols
 • Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
  Oo
 • Laws
  of
  Thermodynamics
  Bold
 • 100
  Hair
  200
  Thin
  300
  Light
  400
  Regular
  500
  Medium
  600
  Bold
  700
  Heavy
  800
  Black
  900
  Ultra
  950
  Symbols
 • Thin 45 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

  Black 45 px

  Die Erde ist der dichteste, fünftgrößte und der Sonne drittnächste Planet des Sonnensystems. Sie ist Ursprungsort und Heimat aller bekannten Lebewesen. Ihr Durchmesser beträgt mehr als 12.700 Kilometer und ihr Alter etwa 4,6 Milliarden Jahre. Nach ihrer vorherrschenden geochemischen Beschaffenheit wurde der Begriff der „erdähnlichen Planeten“ geprägt. Da die Erdoberfläche zu etwa zwei Dritteln aus Wasser besteht und daher die Erde vom All betrachtet vorwiegend blau erscheint, wird sie auch Blauer Planet genannt. Sie wird metaphorisch auch als „Raumschiff Erde“ bezeichnet.

 • Regular 32 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

  Bold 32 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

 • Realms
  of
  Imagination
  Medium
 • Gw
  Light
 • In the labyrinth of forgotten memories, holographic ghosts chant the dirge of lost civilizations.

  Hair 50 px
 • 10:28
  Heavy
 • Thin
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • 100 Hair
  Theoretical
  200 Thin
  Theoretical
  300 Light
  Theoretical
  400 Regular
  Theoretical
  500 Medium
  Theoretical
  600 Bold
  Theoretical
  700 Heavy
  Theoretical
  800 Black
  Theoretical
  900 Ultra
  Theoretical
  950 Symbols
  Theoretical
 • Power
  &
  Poise
  Hair
 • 950 Symbols
  Hauptbahnhof
  100 Hair
  Eisenbahnsysteme
  900 Ultra
  Effiziente Transportlösungen
  200 Thin
  Die Schienenverkehr ist ein integraler Bestandteil
  der modernen Logistik und des Personenverkehrs.

O písme

Expresívne hranaté nadpisové stencil písmo so sci-fi výrazom v deviatich hrúbkach.

Bismuth Stencil je jednoduché verzatilné nadpisové písmo v deviatich hrúbkach. Znaky veľkej aj malej abecedy sú kapitálky — jednotlivé páry (Aa, Bb, atď.) sa líšia v konštrukcii, ale majú identickú šírku. Šírka je takisto identická naprieč všetkými štýlmi, ktoré sú vďaka tomu v texte bez problémov zameniteľné.

Deväť štýlov je doplnených o desiaty štýl nazvaný Symbols (zadarmo), ktorý obsahuje viac než 100 rôznych šípok, symbolov a vzorov umožňujúcich ešte pestrejšiu nadpisovú sadbzu.

Štýly: 10
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 380
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Preškrtnutá nula
Funkcie: Špeciálne ligatúry, Preškrtnutá nula, Ordinály
Webfont: 13.4 KB (Priemerná veľkosť štýlu)
Verzia: 1.0
Copyright: Bismuth Stencil, Ondrej Jób © 2012.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 5. marec 2012
Kúpiť Vyskúšať