• 100 Hair
  Theoretical
  200 Thin
  Theoretical
  300 Light
  Theoretical
  400 Regular
  Theoretical
  500 Medium
  Theoretical
  600 Bold
  Theoretical
  700 Heavy
  Theoretical
  800 Black
  Theoretical
  900 Ultra
  Theoretical
  950 Symbols
  Theoretical
 • DI
  Symbols
 • 467
  Hair
 • 100
  A
  200
  A
  300
  A
  400
  A
  500
  A
  600
  A
  700
  A
  800
  A
  900
  A
  950
  A
 • Regular 44 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

  Bold 44 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

 • 100
  Hair
  200
  Thin
  300
  Light
  400
  Regular
  500
  Medium
  600
  Bold
  700
  Heavy
  800
  Black
  900
  Ultra
  950
  Symbols
 • LIVE
  Ultra
 • Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
  Hn
 • Machine
  Consciousness
  Regular
 • Mystery
  of Time
  Thin
 • 950 Symbols
  The Cardinalis
  100 Hair
  New Ornithology Studies
  900 Ultra
  Wide Diversity of Avian Species
  200 Thin
  Birds represent a remarkable and diverse group in
  the animal kingdom. Ornithology, the study of birds,
  has provided invaluable insights into these fascinating
  creatures and their intricate behaviors.
 • Light
  Aa
  Bb
  Cc
  Dd
  Ee
  Ff
  Gg
  Hh
  Ii
  Jj
  Kk
  Ll
  Mm
  Nn
  Oo
  Pp
  Qq
  Rr
  Ss
  Tt
  Uu
  Vv
  Ww
  Xx
  Yy
  Zz
 • Realms
  of
  Imagination
  Light
 • Thin 32 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

  Black 32 px

  Un planeta exoplaneta es un planeta fuera del Sistema Solar. La primera confirmación de detección ocurrió en 1992. Al 1 de octubre de 2022, hay 5197 exoplanetas confirmados en 3833 sistemas planetarios, con 840 sistemas que tienen más de un planeta. Las afirmaciones de detecciones de exoplanetas se han hecho desde el siglo XIX. Algunos de los primeros involucran a la estrella binaria 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, del Observatorio de Madrás de la Compañía de las Indias Orientales, informó que las anomalías orbitales hacían "altamente probable" que hubiera un "cuerpo planetario" en este sistema.

 • Light 45 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

  Medium 45 px

  Une planète exoplanète est une planète en dehors du système solaire. La première confirmation de détection a eu lieu en 1992. Au 1er octobre 2022, il y avait 5 197 exoplanètes confirmées dans 3 833 systèmes planétaires, avec 840 systèmes ayant plus d'une planète. Des réclamations de détections d'exoplanètes ont été faites depuis le XIXe siècle. Certaines des plus anciennes impliquent l'étoile binaire 70 Ophiuchi. En 1855, William Stephen Jacob, de l'observatoire de Madras de la Compagnie des Indes orientales, rapporta que des anomalies orbitales rendaient «très probable» la présence d'un «corps planétaire» dans ce système.

O písme

Expresívne hranaté nadpisové stencil písmo so sci-fi výrazom v deviatich hrúbkach.

Bismuth Stencil je jednoduché verzatilné nadpisové písmo v deviatich hrúbkach. Znaky veľkej aj malej abecedy sú kapitálky — jednotlivé páry (Aa, Bb, atď.) sa líšia v konštrukcii, ale majú identickú šírku. Šírka je takisto identická naprieč všetkými štýlmi, ktoré sú vďaka tomu v texte bez problémov zameniteľné.

Deväť štýlov je doplnených o desiaty štýl nazvaný Symbols (zadarmo), ktorý obsahuje viac než 100 rôznych šípok, symbolov a vzorov umožňujúcich ešte pestrejšiu nadpisovú sadbzu.

Štýly: 10
Bloky: Základná latinka, Rozšírená latinka
Jazyky: 100
Znaky: 380
Číslice: Proporčné zarovnané (Základné), Preškrtnutá nula
Funkcie: Špeciálne ligatúry, Preškrtnutá nula, Ordinály
Verzia: 1.0
Copyright: Bismuth Stencil, Ondrej Jób © 2012.
Všetky práva vyhradené.
Dátum vydania: 5. marec 2012
Kúpiť