Vlaska

Branding2023

Logo pre kozmetický salón. Sans-serifové logo je postavené na kombinácii ostrých geometrických prvkov a plynúcich ťahov, čo dáva logu moderný a elegantný charakter.

Dátum: Jan 2023
Klient: Vlaska
Agentúra: Detaility
Art Direction: Daniel Čeliga