Regina

Branding2022

Logo pre bistro v Bratislave je digitálnou rekonštrukciou historického nápisu kaviarne Regina z roku 1937. Elegantné sans-serifové logo verne sleduje funkcionalistickú predlohu a vzdáva tak poctu kultúrnej vizuálnej histórii Bratislavy.

Dátum: Júl 2022
Klient: Café Regina
Agentúra: Bless Studio
Art Direction: Pavol Bartoš