M.legalis

Branding2021

Logo pre slovenskú advokátsku kanceláriu. Logo je kombináciou písaného M s elegantným serifovým písmom, a jeho úlohou je reprezentovať súčasne osobný aj odborný prístup kancelárie.

Dátum: Nov 2021
Klient: M.legalis