Zavrieť Menu

O písme

Pexico je pixelové písmo nakreslené v mriežke 10 × 14 (veľké písmeno) v ôsmich štýloch: štyri základné štýly pre sadzbu textu — Regular, Bold, NarrowMono a štyri štylistické varianty štýlu Regular pre sadzbu nadpisov — Outline, Dots, Round,Inverse. Písmo Pexico sa zarovnáva do pixelovej mriežky displejov pri veľkosti 20 bodov alebo jej násobkoch.

Pexico podporuje latinku, cyriliku a gréčtinu, všetky s plnohodnotnou diakritikou. Okrem toho Pexico využíva pokročilé OpenType funkcie, podobne ako bežné moderné textové písma. Každý zo štýlov má deväť sád číslic, malé kapitálky a kompletný kerning.

Viac o písme Pexico.

Verzia:
1.0

Copyright:
Pexico, Ondrej Jób © 2014.
Všetky práva vyhradené.


Dátum vydania:
6. február 2014

Jazyková podpora

 • Základná latinka
 • Rozšírená latinka
 • Vietnamčina
 • Cyrilika
 • Gréčtina
 • A Afar
 • Afrikaans
 • Albanian
 • Alsatian
 • Aranese
 • Azeri (Latin)
 • B Basque
 • Belarusian
 • Bislama
 • Bosnian
 • Breton
 • Bulgarian
 • C Catalan
 • Chamorro
 • Cheyenne
 • Chichewa
 • Cofán
 • Crimean Tatar
 • Croatian
 • Czech
 • D Danish
 • Dutch
 • E English
 • Esperanto
 • Estonian
 • F Faroese
 • Finnish
 • Flemish
 • Franco-Provencal
 • French
 • Frisian
 • Friulian
 • G Galician
 • German
 • Greek
 • Greenlandic
 • H Hawaiian
 • Hungarian
 • I Icelandic
 • Indonesian
 • Interlingua
 • Irish
 • Irish Gaelic
 • Italian
 • K Karelian
 • Kiribati
 • Kirundi
 • Kurdish (Latin)
 • L Ladin
 • Latin
 • Latvian
 • Lithuanian
 • Luxembourgish
 • M Macedonian
 • Malagasy
 • Malay
 • Maltese
 • Manx Gaelic
 • Māori
 • N Norn
 • Northern Sotho
 • Norwegian (Bokmål)
 • Norwegian (Nynorsk)
 • Nyanja
 • O Occitan
 • P Palauan
 • Polish
 • Portuguese
 • R Rarotongan
 • Rhaeto-Romance
 • Romani
 • Romanian
 • Romansh
 • Russian
 • Rusyn
 • S Sámi (Inari)
 • Sámi (Lule)
 • Sámi (Northern)
 • Sámi (Skolt)
 • Sámi (Southern)
 • Sango
 • Scottish Gaelic
 • Serbian (Latin)
 • Serbo-Croatian
 • Shona
 • Slovak
 • Slovene
 • Sorbian
 • Spanish
 • Swahili
 • Swati
 • Swedish
 • T Tagalog
 • Tagalog (Filipino)
 • Tahitian
 • Tetum
 • Tokelauan
 • Tongan
 • Tsonga
 • Tswana
 • Turkish
 • U Ukrainian
 • Umbundu
 • V Veps
 • W Walloon
 • Welsh
 • Wolof
 • Z Zulu

Číslice

 • Proporčné zarovnané
  Základné
 • Proporčné skákavé
 • Tabulárne zarovnané
 • Tabulárne skákavé
 • Horný index
 • Dolný index
 • Zlomky
 • Preškrtnutá nula

Extra

 • Malé kapitálky
 • Ozdobné varianty
 • Začiatočné varianty
 • Koncové varianty
 • Samostatné varianty
 • Krúžkové číslice
 • Piktogramy

OpenType funkcie

 • Malé kapitálky
 • Všetky malé kapitálky
 • Kapitálkové varianty
 • Proporčné skákavé číslice
 • Tabulárne zarované číslice
 • Tabulárne skákavé číslice
 • Preškrtnutá nula
 • Horný index
 • Dolný index
 • Zlomky
 • Ordinály
 • Špeciálne ligatúry
 • Špeciálne ligatúry
 • Špeciálne ligatúry
 • Špeciálne ligatúry
 • Špeciálne ligatúry
 • Štylistická sada 1
  Alternatívny ampersand
 • Štylistická sada 2
  Alternatívny ampersand